หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางอุษา กำลังศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-051-700
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 

การเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาแซง เป็นที่ราบลุ่มมีสภาพดินเป็น ดินร่วนเหนียวปนทราย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีดังนี้
  - การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว
ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากเนื้อที่
 
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีการปลูกละมุดกรอบ ข้าวโพด ผักสด และพืชผัก

การประมง ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำที่กักเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำ ที่สร้างขึ้น ดังนั้น
การประมงจึงเป็นแบบการเลี้ยงปลาในบ่อ จำนวน 419.26 ไร่ เป็นจำนวน 437 ราย

การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง มีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯ
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลหนองนาแซงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 8 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยแม่น้ำชีไหลผ่านตำบลหนอ