หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางอุษา กำลังศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-051-700
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
ผลิตภัณฑ์
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 (ครั้งที่ 1) [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
***ด่วนที่สุด***เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การกําหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง . . (e-SAR) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๒ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
**ด่วนที่สุด** ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
**ด่วนที่สุด** การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น “ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้ สถานการณ์ COVID-19 สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
**ด่วนที่สุด** เลื่อนโครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา . ขั้นพื้นฐาน [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
**ด่วนที่สุด**การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส . โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัด . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 334
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 044-051-700 โทรสาร : 044-051-700
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 214,080 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
อบต.หนองนาแซง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10