หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางอุษา กำลังศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-051-700
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลหนองนาแซง ครั้งสมัยรัชการที่ 5 การปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจายอำนาจ การปกครองสู่ท้องถิ่น และให้มีผู้เป็นหัวหน้า ในหมู่บ้านตำบลขึ้นในขณะนั้น
ในปี พ.ศ. 2458 ตั้งขุนวิชัย (ตุ่ย) เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองนาแซง มีการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน
คือบ้านหนองนาแซง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านสัมพันธ์ บ้านกุดละลม และบ้านขวาน้อย โดยเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นและได้ตั้งชื่อของตำบล
ว่าตำบลหนองนาแซง โดยขุนนาแซง เป็นผู้ปกครองตำบลขณะนั้น
“ขุนนาแซง” เดิมชื่อว่า สี
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ตำบลหนองนาแซง ครั้งสมัยรัชการที่ 5 การปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจายอำนาจ การปกครองสู่ท้องถิ่น และให้มีผู้เป็นหัวหน้า ในหมู่บ้านตำบลขึ้นในขณะนั้น
ในปี พ.ศ. 2458 ตั้งขุนวิชัย (ตุ่ย) เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองนาแซง มีการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน
คือบ้านหนองนาแซง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านสัมพันธ์ บ้านกุดละลม
 
และบ้านขวาน้อย โดยเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นและได้ตั้งชื่อของตำบลว่าตำบลหนองนาแซง โดยขุนนาแซง
เป็นผู้ปกครองตำบลขณะนั้น “ขุนนาแซง” เดิมชื่อว่า สี
ปี พ.ศ.2539 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ด้วยพื้นที่ 28.15 ตารางกิโลเมตร
ปี พ.ศ.2542 ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ อย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้เช่าบ้านเอกชนและ อาคารพาณิชย์ของเอกชนเป็นสำนักงานชั่วคราว จากนั้นจึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านกุดละลม หมู่ที่ 3 เนื้อที่ 25 ไร่ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาแซง มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ตั้งอยู่เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 บ้านกุด - ละลม ถนนบ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 28.15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 17,593.75 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บุ่งคล้า, เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บุ่งคล้า, เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่, ต.บุ่งคล้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ชีลอง
 
 
แผนที่
 
ต.บุ่งคล้า, เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ต.ชีลอง
ตำบลหนองนาแซง
ต.หนองไผ่,
ต.บุ่งคล้า
ต.บุ่งคล้า, เทศบาลเมืองชัยภูมิ
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,228 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,936 คน คิดเป็นร้อยละ 47.84

หญิง จำนวน 4,292 คน คิดเป็นร้อยละ 52.16
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,409 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 292.30 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 หนองโง้ง 218 209 427 134
2 หนองนาแซง 339 386 725 261
3 กุดละลม 325 373 698 291
4 โนนสมบูรณ์ 316 371 687 236
5 โนนอดน้อย 126 149 275 79
6 ปึกคงคา 233 235 468 187
7 ห้วยหลัว 227 227 454 253
8 หนองนาแซง 876 978 1,854 1,179
9 กุดละลม 256 296 552 167
10 กุดละลม 256 268 524 151
11 หนองนาแซง 340 362 702 214
12 โนนสมบูรณ์ 424 438 862 257
รวม 3,936 4,292 8,228 3,409
 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองชัยภูมิ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 044-051-700 โทรสาร : 044-051-700
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 214,119 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
อบต.หนองนาแซง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10