หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางมัทธุรี อนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-760-1739
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานฟื้นฟู
 
 
 
งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
 
งานก่อสร้าง
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
งานบริหารการศึกษา
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานศูนย์วัฒนธรรม
- งานติดตามและประเมินผล
งานกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานสนับสนุนการศึกษา
งานกีฬาและสันทนาการ
- งานกีฬาและสันทนาการ
งานสืบสานประเพณีท้องถิ่น
- งานสืบสานประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานบริการสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมโรค
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานสวัสดิการพัฒนาและชุมชน
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มดำเนินการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 044-051-700 โทรสาร : 044-051-700
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,052,657 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
อบต.หนองนาแซง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10