หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางอุษา กำลังศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-051-700
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
พนักงานส่วนตำบล
 


นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสากล วงศ์ไพร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นายเนติภัทร ปรุงชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
งานบริหารทั่วไป
 


นางอัจฉรา เติมสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางนงลักษณ์ บุญปลื้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางจินดาพร กองสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางจุฑามาศ พรประสิทธิ์
แม่บ้าน


นายเรืองเดช คณะสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายจตุพล สมนาแซง
คนงานทั่วไป


นายจีรัฐ ตั้งพงษ์
คนงานทั่วไป


นายชวลิต เมฆกระโทก
คนงานทั่วไป


นายรณชัย ชวาฤทธิ์
คนงานทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน
 


นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางธันย์ชนก เมียวนวม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกชพรรณ เดชพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสกสรร ชานนท์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
งานกฎหมายและคดี
 


นายปพณ ชัยวิมล
นิติกรชำนาญการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


จ่าเอกปราโมช แสงจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


จ่าเอกเอกพันธ์ รักษาชนม์
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน


นายรณชัย ดวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายณรงค์ วงค์สุนทร
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์


นายมานะ กุลรักษา
พนักงานดับเพลิง
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 044-051-700 โทรสาร : 044-051-700
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 98,303 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
อบต.หนองนาแซง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10